Chúng tôi đang cần tìm nhà cung cấp mặt hàng quế xuất khẩu cho khách hàng Mr. Rahul đến từ Ấn Độ cần mua số lượng 2 container 40ft

Quế xuất khẩu

  Quế xuất khẩu

 

 

Mặt hàng quế

                                                                   Mặt hàng quế  

 

 

 

Yêu cầu chất lượng:

1. Độ ẩm : 13.5% max

2. Tạp chất: 1% max

3. Giá: CIF Kochi