Xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng 33% trong 7 tháng đầu năm  Xem tại đây.