Khai bổ sung trước thông quan có bị xử phạt?

Mục Lục

(HQ Online) – Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 đề nghị xem xét trường hợp DN tự khai bổ sung trên hệ thống nghiệp vụ AMA trước khi cơ quan Hải quan phát hiện lỗi và phản hồi trên hệ thống thì DN không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Về đề nghị của DN, theo Tổng cục Hải quan, khai bổ sung trước thông quan, sau khi phân luồng đã được quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Theo đó, “a) Khai bổ sung trong thông quan:

a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;

a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

a.3) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan Hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tại Điểm 3 Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thì “các trường hợp được sửa chữa, khai bổ sung theo quy định của pháp luật” không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Các trường hợp khai bổ sung cũng đã được quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Link gốc: https://haiquanonline.com.vn/khai-bo-sung-truoc-thong-quan-co-bi-xu-phat-116706.html

 

Facebook
Telegram
Pinterest
Skype

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0915 611 366

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn!