TT là gì? TT : Telegraphic transfer – điện chuyển tiền

  1. Vào mục “Orders-All orders” để xem danh sách hàng đặt

2. Click “Send ininital Payment” hoặc ” Pay the Balance” để thanh toán

4. Chọn Wire Transfer – T/T (International Wire Transfer or Domestic Wire Transfer), sau đó click “View Account Information” để kiểm tra tài khoản thụ hưởng

Vui lòng lấy thông tin tài khoản ngân hàng này để ra ngân hàng  nội địa thực hiện điện chuyển tiền tới số tài khoản được chỉ định.Nếu bạn có dịch vụ mạng lưới ngân hàng mở, bạn có thể chuyển tiền thông qua website ngân hàng trên online.

Thanh toán bằng APP Alibaba.com:

  1. Click vào “My AlibabaManage order” và tìm danh sách hàng đặt

2.Click’ Send initial payment” và giao diện sẽ chuyển sang trang checkout, chọn Wire Transfer – T/T (International Wire Transfer or Domestic Wire Transfer) để kiếm tra thông tin tài khoản thụ hưởng

Vui lòng lấy thông tin tài khoản ngân hàng này để ra ngân hàng  nội địa thực hiện điện chuyển tiền tới số tài khoản được chỉ định.Nếu bạn có dịch vụ mạng lưới ngân hàng mở, bạn có thể chuyển tiền thông qua website ngân hàng trên online.

Lưu ý:
1) Đối với hình thức thanh toán bằng điện chuyển tiền, bạn sẽ KHÔNG được bảo đảm bởi Trade Assurance nếu bạn chuyển tiền đến số tài khoản cá nhân của nhà cung cấp, bạn bắt buộc phải chuyển tiền đến Tài khoản Citibank của người thụ hưởng được chỉ định trên trang thanh toán

2) Khoản thanh toán sẽ được chuyển đến trong vòng 3-7 ngày làm việc cho hình thức chuyển tiền Quốc tế và 1-2 ngày làm việc cho hình thức chuyển tiền nội địa
3) Phí thanh toán sẽ được tính bởi ngân hàng chuyển tiền và ngân hàng trung gian, và nó phụ thuộc vào từng khu vực và từng ngân hàng. Hãy kiểm tra chi tiết với ngân hàng của bạn.

4) Những loại tiền tệ được hỗ trợ:

Chuyển tiền quốc tế: Các loại ngoại tệ USD / HKD / CNY / AUD / CAD / JYP / EUR / GBP /SGD được hỗ trợ. Tuy nhiên bạn được khuyến khích thanh toán bằng đô la Mỹ. Nếu bạn thanh toán ngoài tiền đô la Mỹ, nhà cung cấp có thể sẽ nhận được khoản thanh toán ít hơn khoản tiền bạn đã chuyển do sự biến động về tỷ giá ngoại tệ và nhà cung cấp có thể sẽ từ chối khoản thanh toán của bạn.

Chuyển tiền nội địa: Tìm loại tiền tệ có sẵn trên trang thanh toán

>>> Tham khảo thêm: Trade Assurance là gì?