Lịch đào tạo

Cafe sáng cùng Alibaba – Khai thác thương mại điện tử hiệu quả nhất

Với mục tiêu đem tới những hỗ trợ cụ thể  nhất cho doanh nghiệp, Đại lý  HBS  – Alibaba luôn tạo ra những chương trình giá trị thực tiễn cao hơn cho doanh nghiệp . Giúp Doanh Nghiệm có kinh nghiệp thực tế TMĐT phát triển MKT thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp mình.

Bắt đầu: 8 giờ 30 phút, 05/10/2019
Kết thúc: 16 giờ, 05/10/2019

10 Th9, 2019|Cách sử dụng và khai thác tài khoản trên Alibaba.com, Hướng dẫn cách sử dụng và khai thác tài khoản trên Alibaba.com, Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com, Xử lý thư hỏi hàng & RFQ trên Alibaba.com|

Cafe sáng cùng Alibaba – Giao lưu trao đổi kinh nghiệm xuất nhập khẩu

Với mục tiêu đem tới những hỗ trợ cụ thể  nhất cho doanh nghiệp, Đại lý  HBS  – Alibaba luôn tạo ra những chương trình giá trị thực tiễn cao hơn cho doanh nghiệp . Giúp Doanh Nghiệm có kinh nghiệp thực tế TMĐT phát triển MKT thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp mình.

Bắt đầu: 9 giờ, 2019-08-09
Kết thúc: 11 giờ, 10/08/2019

5 Th8, 2019|

Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2019-06-20
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 20/06/2019

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Kỹ năng chọn từ khóa hiệu quả

Nghiên cứu từ khóa tìm kiếm của khách hàng

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2019-06-15
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 15/06/2019

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Kỹ năng khai thác khách hàng trên Alibaba.com

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2019-06-10
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 10/06/2019

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Làm thế nào đăng sản phẩm hiệu quả trên Alibaba

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2019-06-08
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 28/08/2016

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Đăng kí email để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.

WordPress Video Lightbox