Lịch đào tạo

Cafe sáng cùng Alibaba – Giao lưu trao đổi kinh nghiệm xuất nhập khẩu

Với mục tiêu đem tới những hỗ trợ cụ thể  nhất cho doanh nghiệp, Đại lý  HBS  – Alibaba luôn tạo ra những chương trình giá trị thực tiễn cao hơn cho doanh nghiệp . Giúp Doanh Nghiệm có kinh nghiệp thực tế TMĐT phát triển MKT thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp mình.

Bắt đầu: 9 giờ, 09/08/19
Kết thúc: 11 giờ, 08/10/19

5 Th8, 2019|

Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 20/06/19
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 01/01/70

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Kỹ năng chọn từ khóa hiệu quả

Nghiên cứu từ khóa tìm kiếm của khách hàng

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 15/06/19
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 01/01/70

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Kỹ năng khai thác khách hàng trên Alibaba.com

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 10/06/19
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 06/10/19

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Làm thế nào đăng sản phẩm hiệu quả trên Alibaba

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 08/06/19
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 01/01/70

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Phương pháp tăng ranking hiệu quả

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 23/10/16
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 01/01/70

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Đăng kí email để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.

WordPress Video Lightbox